เข้าสู่ระบบ »
 •  

 • บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด - ในเครือแสนสิริ จำกัด (มหาชน)
     


  อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2539 ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนกว่า 600 ล้านบาท ก้าวสู่ความเป็นผู้นำทางด้านอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอยู่อาศัยแบบครบวงจร โดยครอบคลุมใน 4 ธุรกิจหลัก ได้แก่ การพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ การบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ ตัวแทนจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์ และบริการเป็นที่ปรึกษาด้านอสังหาริมทรัพย์ บริษัทมีความประสงค์จะรับสมัครพนักงานเพื่อร่วมสร้างสรรค์ผลงานคุณภาพกับองค์กร


  สวัสดิการ :
  1. กองทุนเงินทดแทนและกองทุนประกันสังคม
  2. ค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
  3. บ้านพักสวัสดิการ (หัวหิน)
  4. สถานที่ออกกำลังกาย ( Fitness Center)
  5. ค่ารักษาพยาบาล
  6. ค่าทันตกรรม
  7. การตรวจสุขภาพประจำปี
  8. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  9. เงินช่วยเหลืองานศพ
  10. การประกันชีวิตและอุบัติเหตุกลุ่ม
  11. ทุนการศึกษา
  ที่อยู่ :
  475 อาคารสิริภิญโญ ชั้น 10 สำนักงานใหญ่บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
  จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
  โทรศัพท์ : 0822218406
  อีเมล์ : plusagency@plus.co.th
       

รายละเอียดของงาน

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยผู้จัดการดีคอนโดครีก-ภูเก็ต
รายละเอียดของงาน : - ดูแลควบคุมงานด้านบริหารอาคารชุด
- ดุแลงานด้านเอกสารทั้งหมด
- ประสานงานกับลูกบ้านและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สถานที่ปฏิบัติงาน : ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต
จังหวัด : สุราษฎร์ธานี
จำนวนที่รับ : 1 อัตรา
เงินเดือน : 20
คุณสมบัติผู้สมัคร : -
     

ข้อมูลบริษัท

ชื่อบริษัท : บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด - ในเครือแสนสิริ จำกัด (มหาชน)
ลักษณะธุรกิจ : ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
ที่อยู่ : 475 อาคารสิริภิญโญ ชั้น 10 สำนักงานใหญ่บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
จังหวัด : สุราษฎร์ธานี
เขต/อำเภอ : เขตราชเทวี
แขวง/ตำบล : ถนนพญาไท
รหัสไปรษณีย์ : 10400
โทรศัพท์ : 0822218406
โทรสาร : 022013313
อีเมล์ : plusagency@plus.co.th
เว็บไซต์ : http://www.sansiri.com/thai/
     
ชื่อผู้ติดต่อ : HR
วิธีการสมัคร : 1. อีเมล์บริษัท
2. เว็บ Job-DD
3. มาเอง
     

เครื่องมือ
ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัท

ลำดับ ตำแหน่ง จำนวนที่รับ
1. ผู้ช่วยผู้จัดการดีคอนโดครีก-ภูเก็ต 1 อัตรา


Magazine

Creative Thailand

 

More Special Reports

MAGAZINE

aday bulletin
รับสมัครงาน ผู้ช่วยผู้จัดการดีคอนโดครีก-ภูเก็ต บริษัท บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด - ในเครือแสนสิริ จำกัด (มหาชน) Job-DD