เข้าสู่ระบบ »

 •  


 • บริษัท ซีคอท จำกัด เป็นบริษัทที่ปรึกษาที่ให้บริการด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม มีความเชี่ยวชาญทางด้านการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม การทำแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ การตรวจวัดอากาศเสียจากปล่องโรงงาน ตรวจวัดคุณภาพอากาศในสิ่งแวดล้อม การตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้านอื่นๆ รวมทั้งการจัดทำรายงานการปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม ต้องการรับสมัครบุคลากรเพื่อรองรับการขยายงานในตำแหน่งต่างๆ


     
  สวัสดิการ :
  1. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  2. ประกันอุบัติเหตุ ประกันชีวิต
  3. ค่าเบี้ยขยัน
  4. ค่าเบี้ยเลี้ยง (สำหรับการเดินทางไปต่างจังหวัด)
  5. ตรวจสุขภาพประจำปี (ตามความเสี่ยงของตำแหน่งงาน)
  6. กิจกรรมสังสรรค์/ท่องเที่ยว ประจำปี
  7. การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะและประสิทธิภาพในการทำงาน
  8. โบนัสประจำปี
  9. ปรับเงินเดือนประจำปี
  10. ชุดฟอร์มพนักงาน
  ที่อยู่ :
  239 ถนนริมคลองประปา แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 บางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร
  จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
  โทรศัพท์ : 029593600
  อีเมล์ : hrmail@secot.co.th
       

ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร : จำนวนที่รับ 1 ตำแหน่ง

แสดงหน้าละ แถว เรียงตาม
ยังไม่มีการดูตำแหน่งงาน


Magazine

Creative Thailand

 

More Special Reports

MAGAZINE

aday bulletin