เข้าสู่ระบบ »

 •  


 • อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2539 ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนกว่า 600 ล้านบาท ก้าวสู่ความเป็นผู้นำทางด้านอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอยู่อาศัยแบบครบวงจร โดยครอบคลุมใน 4 ธุรกิจหลัก ได้แก่ การพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ การบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ ตัวแทนจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์ และบริการเป็นที่ปรึกษาด้านอสังหาริมทรัพย์ บริษัทมีความประสงค์จะรับสมัครพนักงานเพื่อร่วมสร้างสรรค์ผลงานคุณภาพกับองค์กร


     
  สวัสดิการ :
  1. กองทุนเงินทดแทนและกองทุนประกันสังคม
  2. ค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
  3. บ้านพักสวัสดิการ (หัวหิน)
  4. สถานที่ออกกำลังกาย ( Fitness Center)
  5. ค่ารักษาพยาบาล
  6. ค่าทันตกรรม
  7. การตรวจสุขภาพประจำปี
  8. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  9. เงินช่วยเหลืองานศพ
  10. การประกันชีวิตและอุบัติเหตุกลุ่ม
  11. ทุนการศึกษา
  ที่อยู่ :
  475 อาคารสิริภิญโญ ชั้น 10 สำนักงานใหญ่บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
  จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
  โทรศัพท์ : 0822218406
  อีเมล์ : plusagency@plus.co.th
       

ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร : จำนวนที่รับ 1 ตำแหน่ง

แสดงหน้าละ แถว เรียงตาม
ยังไม่มีการดูตำแหน่งงาน


Magazine

Creative Thailand

 

More Special Reports

MAGAZINE

aday bulletin