เข้าสู่ระบบ »

 •  


 • ดำเนินธุรกิจให้บริการด้านสุขภาพของประชาชนโดยมีวิสัยทัศน์เป็นผู้ให้บริการมาตรฐานทางการแพทย์และสาธารณสุขในระดับปฐมภูมิ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแบบบูรณาการทั้งด้านการรักษา ส่งเสริม ป้องกันและฟื้นฟูแบบองค์รวม ให้บริการสาธารณสุข ด้วยมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพ ปัจจุบันมีทั้งหมด 31 สาขา และบริษัท กำลังขยายสาขาเพิ่มขึ้น จึงมีความต้องการบุคคลที่มีความสามารถเข้าร่วมงานหลายตำแหน่ง


     
  สวัสดิการ :
  - เงินเดือนประจำ
  - ประกันสังคม
  - สวัสดิการต่าง ๆ เช่น เงินช่วยเหลือสมรส,อุปสมบท,ทันต กรรม,ฌาปนกิจ , เจ็บป่วยรักษาพยาบาลฟรี ฯลฯ
  - โบนัส
  - ที่พักอาศัย
  - ท่องเที่ยวประจำปี
  - ชุดยูนิฟอร์มพนักงาน
  ที่อยู่ :
  46/69-70 ม.8 ต.บางคูรัด อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110 บางคูรัด บางบัวทอง นนทบุรี
  จังหวัด : นนทบุรี
  โทรศัพท์ : 029654481
  อีเมล์ : callcentermmt@gmail.com
       

ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร : จำนวนที่รับ 1 ตำแหน่ง

แสดงหน้าละ แถว เรียงตาม
ยังไม่มีการดูตำแหน่งงาน


Magazine

Creative Thailand

 

More Special Reports

MAGAZINE

aday bulletin