เข้าสู่ระบบ »

 •  


 • ผู้นำเข้า ขาย ให้เช่าพร้อมคนขับ บริการซ่อมและอะไหล่ รถ Forklift ในแบรนด์ของ Unicarrier ประเทศไทย


     
  สวัสดิการ :
  1. ค่าตอบแทน
  -เงินเดือน /ค่าตำแหน่ง /ค่าครองชีพ / ค่าวิชาชีพ /ค่าทักษะเฉพาะ / เบี้ยกันดาร / ค่าที่พัก
  2. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  3. สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ
  4. ปรับเงินเดือนประจำปี
  5. โบนัสประจำปี
  6. กองทุนฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ
  7. ของเยี่ยมพนักงานกรณีเจ็บป่วย
  8. ตรวจสุขภาพประจำปี
  9. เงินช่วยเหลือ(กรณีเสียชีวิต)
  -พนักงาน /บิดามารดา /คู่สมรส /บุตร
  10. วันลาอุปสมบท
  11. วันลาสมรส
  12. งานสังสรรค์ประจำปี,การท่องเที่ยวประจำปี
  13. ชุดยูนิฟอร์ม
  14. การฝึกอบรมภายในและภายนอก
  15. ประกันชีวิตและประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
  16. เบี้ยเลี้ยงเดินทางต่างจังหวัด ฯลฯ
  17. ค่าคอมมิชชั่น, ค่าอินเซ็นทีฟ (สำหรับพนักงานขาย)
  ที่อยู่ :
  159 ถนนศรีนครินทร์ แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 บางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
  จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
  โทรศัพท์ : 027467520
  อีเมล์ : recruit@siammotorsforklift.com
       

ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร : จำนวนที่รับ 1 ตำแหน่ง

แสดงหน้าละ แถว เรียงตาม
ยังไม่มีการดูตำแหน่งงาน


Magazine

Creative Thailand

 

More Special Reports

MAGAZINE

aday bulletin