เข้าสู่ระบบ »

 •  


 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดไอโฮมไทยพร็อพเพอร์ตี้ได้ก่อตั้งขึ้นโดยคุณประชา บัววัด และหุ้นส่วนเมื่อพ.ศ. 2545และได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพานิชย์เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2556 ด้วยทุนจดทะเบียน 10,000,000 บาท โดยดำเนินธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ทุกอย่างภายในราชอาณาจักรไทย โดยเน้นเรื่องการเป็นตัวแทนและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เป็นหลักสำคัญ วิสัยทัศน์ 1. เราจะเป็นตัวแทนอสังหาริมทรัพย์ที่ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ มีส่วนครองตลาดอันดับ 1 ในประเทศไทย 2. เป็นองค์กรที่พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โดยเน้นความต้องการของลูกค้าอย่างเป็นที่สุด 3. สิ่งที่ยิ่งใหญ่ของเราไม่ใช่แค่เป็นตัวแทนอสังหาริมทรัพย์ เฉกเช่นบริษัทอื่นทั่วไป หากแต่เราจำเป็นต้องคำนึกประโยชน์ ความพอใจ และความสุขของลูกค้า บุคลากร และสังคม จะได้รับในสิ่งที่เราทำ พันธกิจ 1. จัดหาอสังหาริมทรัพย์ที่ดี มีคุณภาพตามความพอใจของลูกค้า 2. เป็นตัวแทนขายอสังหาริมทรัพย์ ที่มีความซื่อสัตย์ มีมิตรจิตและมีความละเอียดรอบคอบ 3. พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โดยสร้างความแตกต่างการตลาด นวัตกรรมและเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคอย่างแท้จริง 4. สร้างความพอใจและความผูกพันธ์ต่อลุกค้า โดยการให้ลูกค้าซื้อด้วยคามสุข ความพอใจและราคาที่เป็นธรรม 5. สร้างความพอใจและความผูกพันธ์ให้กับบุคลากรโดยการให้ผลตอบแทนหลากหลายรูปแบบจากการปฎิบัติงานอย่างเหมาะสมและดีที่สุด 6. สร้างความสุขและตอบแทนสังคมโดยการจัดกิจกรรม CSR ต่อเติมสิ่งปลูกสร้างให้กับสถานที่ต่างๆที่ขาดแคลนบนที่ราบสูง


     
  สวัสดิการ :
  - ประกันสังคม
  - โบนัสประจำปี
  ที่อยู่ :
  หมู่บ้านฟอร่าวิลล์ เชียงใหม่ ตำบลสันปูเลย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 41000 สันปูเลย ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 41000
  จังหวัด : เชียงใหม่
  โทรศัพท์ : 0994809339
  อีเมล์ : jobddIHPP@job-dd.com
       

ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร : จำนวนที่รับ 1 ตำแหน่ง

แสดงหน้าละ แถว เรียงตาม
 • 1.

 • Sale Representative (Eng)(TH), Phuket
  จำนวนที่รับ : 5 อัตรา เงินเดือน : 15
  วุฒิการศึกษา : - สถานที่ทำงาน : สุราษฎร์ธานี
       
ยังไม่มีการดูตำแหน่งงาน


Magazine

Creative Thailand

 

More Special Reports

MAGAZINE

aday bulletin