เข้าสู่ระบบ »

 •  


 • ดำเนินธุรกิจด้านการบริการสรรหา และคัดเลือกบุคลากร ทุกตำแหน่ง และ ทุกสาขาอาชีพ ให้แก่บริษัทลูกค้าที่มีความต้องการบุคลากรประจำ Permanent และ บุคลากรช่วงระยะเวลา Contract ที่เป็นกิจการเกี่ยวกับอาหาร โดยรวมถึงการบริการและการขายอาหาร,การผลิตและการแปรรูปอาหาร, การค้าปลีกและค้าส่งอาหาร, การจัดส่งและจัดจำหน่ายอาหาร ตลอดจนอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มทุกประเภท ซึ่งบริษัทฯ ลูกค้ากำลังขยายกิจการ จึงต้องการบุคลากรที่มีความสามารถ รักความก้าวหน้า


     
  สวัสดิการ :
  - มีเงินเดือนประจำ
  - เบี้ยขยัน
  - ค่าครองชีพ ค่าอาหาร
  - ยูนิฟอร์ม
  - ประกันสังคม ประกันอุบัติเหตุ
  - ประกันสุขภาพ ประกันชีวิต
  - โบนัสประจำปี และอื่นๆ
  - โอที
  - รถรับ-ส่ง
  - ค่ารักษาพยาบาล
  - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  ที่อยู่ :
  515/13 ถนนสาธุประดิษฐ์ 31 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 ช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
  จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
  โทรศัพท์ : 0898966031
  อีเมล์ : jobddFPR@job-dd.com
       

ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร : จำนวนที่รับ 1 ตำแหน่ง

แสดงหน้าละ แถว เรียงตาม
ยังไม่มีการดูตำแหน่งงาน


Magazine

Creative Thailand

 

More Special Reports

MAGAZINE

aday bulletin