เข้าสู่ระบบ »

ผลลัพธ์การค้นหา : พบข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 41 รายการ

แสดงหน้าละ แถว เรียงตาม
   
1.

Sale Manager

 
ชื่อบริษัท : บริษัท ชินจิน เอสเอ็ม(ไทยแลนด์) จำกัด
จำนวนที่รับ : 2 อัตรา
เงินเดือน : 30
สถานที่ทำงาน : สมุทรปราการ
     

   
2.

ผูัฝึกสอนพนักงาน (Trainer)

 
ชื่อบริษัท : บริษัท แมคไทย จำกัด
จำนวนที่รับ : 20 อัตรา
เงินเดือน : 11
สถานที่ทำงาน : กรุงเทพมหานคร
     

   
3.

Essential Job Functions

 
ชื่อบริษัท : บริษัท เอ ดับเบิลยู พี เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
จำนวนที่รับ : 1 อัตรา
เงินเดือน : 20,000
สถานที่ทำงาน : กรุงเทพมหานคร
     

   
4.

PE Engineer

 
ชื่อบริษัท : บริษัท ฮามอนี่ อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
จำนวนที่รับ : 2 อัตรา
เงินเดือน : 15,000
สถานที่ทำงาน : บึงกาฬ
     

   
5.

ฝ่ายการตลาด

 
ชื่อบริษัท : บริษัท เพิซ โปรเทคชั่นกรุ๊ป จำกัด
จำนวนที่รับ : 2 อัตรา
เงินเดือน : 16,000
สถานที่ทำงาน : จันทบุรี
     

   
6.

SEO/SEM Marketing

 
ชื่อบริษัท : JMAX RECRUITMENT CO., LTD.
จำนวนที่รับ : 1 อัตรา
เงินเดือน : 35
สถานที่ทำงาน : กรุงเทพมหานคร
     

   
7.

Marketing Executive

 
ชื่อบริษัท : บริษํท San Miguel Beer (Thailand) Co., Ltd..
จำนวนที่รับ : 1 อัตรา
เงินเดือน : 10
สถานที่ทำงาน : กรุงเทพมหานคร
     

   
8.

Marketing Executive

 
ชื่อบริษัท : บริษัท วรรณประไพ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
จำนวนที่รับ : 1 อัตรา
เงินเดือน : 13
สถานที่ทำงาน : กรุงเทพมหานคร
     

   
9.

วางแผนการตลาด/ Creative

 
ชื่อบริษัท : บริษัท INFINITY PLUS TRADING
จำนวนที่รับ : 3 อัตรา
เงินเดือน : 15,000
สถานที่ทำงาน : กรุงเทพมหานคร
     

   
10.

เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด

 
ชื่อบริษัท : บริษัท ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ดร.สาโรช จำกัด
จำนวนที่รับ : 4 อัตรา
เงินเดือน : 16,000
สถานที่ทำงาน : ชลบุรี
     

ยังไม่มีการดูตำแหน่งงาน
Magazine

Creative Thailand

 

More Special Reports

MAGAZINE

aday bulletin